کالای فیزیکی

ریسه طرح ماه و ستاره

ریسه طرح ماه و ستاره
ریسه طرح ماه و ستاره
ریسه طرح ماه و ستاره
ریسه طرح ماه و ستاره
ریسه طرح ماه و ستاره

ریسه طرح ماه و ستاره

ناموجود
اضافه به سبد خرید

توضیحات:

-چهار متر طول دارد.

-20عدد ماه و ستاره دارد.

-دو متر هشتاد سانتِ آن طول ریسه است که آویز ماه و ستاره دارد و تقریبا یک متر و بیست سانتیمتر طول سیم است.

-طول هر آویز 3/5سانتیمتر است.

-منبع تغذیه:برق شهری

-دوشاخه دارد